วัดศรีบุญเรือง October 28, 2017

วัดศรีบุญเรืองเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1982 ซึ่งต่อมาได้เป็นกลายเป็นวัดร้างที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม จนกระทั่งเมื่อคุ้มเจ้าหลวงได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ วัดศรีบุญเรืองจึงได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ เนื่องจากได้มีการย้ายพระประธานและสิ่งของต่างๆ มาจากวัดเชียงมั่นซึ่งเคยอยู่ในคุ้มหลวง และในที่สุด วัดนี้ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2489

โดยคุณสามารถชมพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอฉัน หอระฆัง และศาลาพักร้อนตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม และด้านหลังวัดยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่สามารถแวะเวียนเข้าไปเรียนรู้ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: Travel News