ค้นพบและพัฒนา”พรสวรรค์ของลูก” April 14, 2018

ผู้เขียนเชื่อว่าคนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความถนัดและความสามารถที่มีแตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสามารถทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษจนฉายแววโดดเด่นกว่าคนอื่นทั่วไป ถือว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์(talent) ซึ่งสำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์นั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

พรสวรรค์ทางด้านกีฬา เด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านกีฬาจะมีความสุขสนุกสนานมากเมื่อได้เล่นกีฬา อีกทั้งมีความถนัดและความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆที่ตนเองชอบได้อย่างดีเยี่ยม

พรสวรรค์ทางด้านศิลปะ เด็กจะมีความสุขในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น วาดรูป ระบายสี ปั้น อีกทั้งผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ออกมานั้นจะมีความโดดเด่น สวยงามและมีเอกลักษณ์ของตนเองโดยที่ไม่ลอกเลียนแบบใคร

พรสวรรค์ด้านดนตรี เด็กจะมีความสามารถในการร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ได้อย่างไพเราะและสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เขียนเคยพบเด็กอายุเพียง7ขวบที่มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีโดยสามารถเล่นเปียโนแต่งทำนองเพลงได้เองอย่างไพเราะสร้างสรรค์เกินวัย

พรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เด็กจะมีความสามารถในการคิดหาเหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และชอบคิดค้นการทดลอง อีกทั้งมีความสามารถในการคิดคำนวณ บวกลบคูณหารตัวเลขได้อย่างรวดเร็วแม่นยำอีกด้วย

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ค้นพบว่าลูกมีพรสวรรค์โดดเด่นทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษแล้ว วิธีที่จะพัฒนาพรสวรรค์ของลูกที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้ ดังนี้

1. จัดหาสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกมีความสามารถทางด้านกีฬา คุณพ่อคุณแม่ก็จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ลูกชอบมาให้กับลูกฝึกฝน เช่น ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน หรือถ้าลูกมีความสามารถทางด้านศิลปะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจัดอุปกรณ์สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะให้กับลูกอย่างเพียงพอ ได้แก่จัดหาสีประเภทต่างๆเช่น สีเทียน สีน้ำ สีไม้ กระดาษสี กระดาษขาว ดินสอ ปากกาเพื่อให้ลูกได้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาพรสวรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่

2. ให้ลูกเข้าคอร์สพัฒนาเพิ่มพูนพรสวรรค์ เมื่อคุณพ่อคุณแม่แน่ใจว่าลูกของตนนั้นมีพรสวรรค์โดดเด่นทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ ขั้นตอนต่อไปก็คือ คุณพ่อคุณแม่ควรส่งลูกไปเข้าคอร์สเพื่อฝึกฝนให้เขาเก่งในด้านที่ตนเองมีพรสวรรค์นั้นให้มากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกมีความสามารถทางด้านดนตรีก็ควรพาลูกไปเข้าเรียนเสริมทางด้านดนตรีกับครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นนั้นอย่างจริงจัง เช่น เข้าคอร์สร้องเพลง เรียนเปียโน เรียนระนาด เรียนกีต้าร์ เพื่อเป็นการพัฒนาพรสวรรค์ของลูกให้มีมากยิ่งขึ้น

3. ต้องมีการพัฒนาพรสวรรค์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ คุณพ่อคุณแม่ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมพรสวรรค์ของลูกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยที่ไม่มีการหยุดชะงัก เพราะในการพัฒนาพรสวรรค์ของลูกให้เกิดผลดีนั้นจะต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรให้กำลังใจชมเชยในความสามารถของลูกเพื่อแสดงให้ลูกรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจและชอบในสิ่งที่ลูกทำมากแค่ไหน ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้พรสวรรค์ของลูกเกิดการพัฒนาและก้าวไปได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆ

พรสวรรค์(talent) หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษอีกทั้งตัวเขาต้องมีความสุขในการทำสิ่งนั้นๆด้วย สำหรับเด็กที่มีพรสวรรค์นั้นแรงสนับสนุนของคุณพ่อคุณแม่คือแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากที่สุด ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยให้กำลังใจอีกทั้งชมเชยและเชื่อมั่นเพื่อส่งเสริมให้ลูกได้พัฒนาพรสวรรค์ของเขาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องอย่าบังคับให้ลูกรู้สึกกดดันและเครียดจนเกินไป แต่ให้เขามีความสุขสนุกสนานไปกับพรสวรรค์ที่เขามี เพื่อที่ศักยภาพนั้นๆจะได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวของเขาเอง ผู้อื่น และสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์

Categories: News